Jak probíhají lekce

Jednoduchá technika funkčních cviků, které respektují přirozené křivky našeho těla. Spolu s hlubokým dýcháním aktivují a harmonizují skutečný střed našeho těla - svalovou skupinu Psoas.

Z tohoto středu vychází téměř každý pohyb, který potřebuje naše tělo udělat.

Jednotlivé cviky aktivují vždy celé tělo a to má veliký význam pro náš organizmus.
Lekce také obsahují prospěšné sebemasáže a meditaci - dochází ke zklidnění mysli a uvolnění napětí

FitAlign cvičení vždy ctí vlastní tělo, nejdeme do bolesti a netlačíme na výkon.
Učíme se tak naslouchat moudrosti svého těla a respektovat ho.

Pomůcky - joga bločky a pásky Vám ráda zapůjčím, přineste si prosím karimatku a deku.
Na lekce si také nezapomeňte vzít dostatek vody a pohodlné oblečení.

Lekce trvá 1,5 hodiny v malých skupinách (max. 9 osob)