Jak probíhají lekce

Jednoduchá technika zdravých cviků, které dodržují přirozené zakřivení našeho těla, spolu s hlubokým dýcháním, aktivují a posílí skutečný střed našeho těla - svalovou skupinu Psoas.

Z tohoto středu vychází téměř každý pohyb, který potřebuje naše tělo udělat.

Jednotlivé cviky aktivují vždy celé tělo a to má veliký význam pro náš organizmus.
Lekce také obsahují prospěšné sebemasáže a meditaci, dochází ke zklidnění mysli a uvolnění napětí

FitAlign cvičení vždy ctí vlastní tělo a je s ním v naprosté lásce a harmonii.
Učíme se tak naslouchat moudrosti svého těla.

Pomůcky - joga bločky a pásky Vám ráda zapůjčím, přineste si prosím karimatku a deku.
Na lekce si také nezapomeňte vzít dostatek vody a pohodlné, světlejší oblečení.

Lekce trvá 1,5 hodiny v malých skupinách (max. 6 osob)